[Tặng khớp nối nhanh] Bình foam tạo bọt tuyết chuyên nghiệp nhựa PA trong suốt toàn thân, 1 lít chỉnh tia C0004-59 tâm phun 1.25mm, gắn vòi phun xịt rửa của máy rửa xe công suất cao, bình xịt bọt cho máy rữa xe, giúp tạo bọt nhanh

Liên hệ

2501 đã bán

[Tặng khớp nối nhanh] Bình foam tạo bọt tuyết chuyên nghiệp nhựa PA trong suốt toàn thân, 1 lít chỉnh tia C0004-59 tâm phun 1.25mm, gắn vòi phun xịt rửa của máy rửa xe công suất cao, bình xịt bọt cho máy rữa xe, giúp tạo bọt nhanh

Liên hệ