Bình tạo bọt tuyết chuyên nghiệp nhựa PA trong suốt, 1 lít chỉnh tia C0004-47, tặng khớp nối nhanh gắn vòi phun xịt rửa của máy rửa xe công suất cao, bình xịt bọt cho máy rữa xe, giúp tạo bọt nhanh

Liên hệ

2201 đã bán

Bình tạo bọt tuyết chuyên nghiệp nhựa PA trong suốt, 1 lít chỉnh tia C0004-47, tặng khớp nối nhanh gắn vòi phun xịt rửa của máy rửa xe công suất cao, bình xịt bọt cho máy rữa xe, giúp tạo bọt nhanh

Liên hệ